დაფინანსება

დღეს ქირურგიული ოპერაციების უმეტესობა ფინანსდება საყოველთაო დაზღვევით (ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო) ან კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ. ზოგ შემთხვევაში, დაფინანსების მოპოვება შესაძლებელია გამგეობიდან, მერიიდან, რეფერალური პროგრამით ან სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან. 

დაფინანსების მიღებას გარკვეული დრო სჭირდება, როგორც წესი, პროცესი 1 კვირიდან 2 თვემდე პერიოდს მოიცავს. 

ნებისმიერ ორგანიზაციაში დაფინანსების მისაღებად აუცილებელ დოკუმენტს წარმოადგენს ფორმა # 100. ოპერაციული ჩარევის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ამ დოკუმენტს ჩვენი კლინიკის ექიმი მოგიმზადებთ. 

იმის მიხედვით, თუ რომელ დამფინანსებელ ორგანიზაციას მიმართავთ, საჭიროა შემდეგი ეტაპების გავლა:

ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (საყოველთაო დაზღვევა)

შენიშვნა: თქვენ ვერ ისარგებლებთ საყოველთაო დაზღვევით, თუ სარგებლობთ კერძო დაზღვევით, ან თქვენი ინდივიდუალური წლიური შემოსავალი 40.000 ლარს აღემატება. გამონაკლისია საპენსიო ასაკის პაციენტები, რომლებიც სრულად სარგებლობენ საყოველთაო დაზღვევით, მიუხედავად მათი შემოსავლისა და სადაზღვევო სტატუსისა. 

კლინიკაში ვიზიტისას, დაფინანსების საკითხებზე გამოყოფილი თანამშრომელი თქვენი პირადი მონაცემებით შეძლებს შეამოწმოს, შეგიძლიათ თუ არა საყოველთაო დაზღვევით სარგებლობა.

 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოდან, შეატყობინეთ ამის შესახებ თქვენს მკურნალ ექიმს;
 • ჩვენი კლინიკა თქვენს ფორმა # 100 ატვირთავს სახელმწიფო პორტალზე. თქვენ არ მოგიწევთ დოკუმენტების სადმე წარდგენა;
 • გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ (ეს დრო შესაძლოა იყოს 1 კვირიდან  2 თვემდე პერიოდი), თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების თაობაზე;
 • დაფინანსების მიღების შესახებ აცნობეთ ექიმის ასისტენტს და კლინიკაში ვიზიტისას თან იქონიეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიღებული კოდი;
 • თუ გექნებათ სურვილი, დარჩენილი თანხის დაფინანსებაზე წარადგინოთ ფორმა # 100 კერძო სადაზღვევო კომპანიაში, გამგეობაში ან მერიაში, აცნობეთ ამის შესახებ ექიმის ასისტენტს. თქვენი ექიმი მოგიმზადებთ საჭირო ფორმა # 100 და კალკულაციას, ასევე, მოგაწვდით ინფორმაციას შემდგომი ქმედებების შესახებ.

კერძო სადაზღვევო კომპანია

 • დაფინანსების მიღებისთვის კერძო სადაზღვევო კომპანიებში კლინიკიდან ელექტრონულად გადაიგზავნება ფორმა # 100 და კალკულაცია.
 • დაფინანსების მიღების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით თქვენი სადაზღვევო კომპანია, რიგ შემთხვევაში, ექიმის ასისტენტიც, რა დროსაც შესაძლებელია შეუთანხმდეთ პროცედურის ჩატარების დროზე.
 • კლინიკაში ვიზიტამდე სადაზღვევო კომპანიამ უნდა გამოაგზავნოს საგარანტიო წერილი კლინიკის ელექტრონულ ფოსტაზე.

დაფინანსების სხვა წყაროები

თბილისის მერია

შენიშვნა: თბილისის მერიიდან თანადაფინანსების მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ 1.000 ლარზე მეტი ღირებულების სერვისებზე.

 

 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება თბილისის მერიიდან, კლინიკიდან აიტვირთება ფორმა # 100 და კალკულაცია, თქვენ თავად არ მოგიწევთ დოკუმენტების წარდგენა;
 • თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების თაობაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში. 
თბილისის გამგეობა
 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება თბილისის გამგეობიდან, კლინიკიდან ხელზე გაგატანენ მოთხოვნის ნომერს, რომელიც თავად უნდა წარადგინოთ გამგეობაში;
 • თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების თაობაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში. 
თბილისის რეფერალური პროგრამა
 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება თბილისის რეფერალური პროგრამიდან, კლინიკიდან აიტვირთება ფორმა # 100 და კალკულაცია;
 • თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების თაობაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში. 
მუნიციპალიტეტის მერია
 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მერიიდან, კლინიკიდან მიგაქვთ ფორმა # 100 და კალკულაცია, რომელიც თავად უნდა წარადგინოთ მუნიციპალიტეტის მერიაში.
 • დაფინანსების მიღების შემთხვევაში, უნდა მიხვიდეთ მუნიციპალიტეტის მერიაში და აიღოთ დაფინანსების საგარანტიო წერილი, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში. 

პაციენტის მხრიდან თანაგადახდის დაფარვა უნდა მოხდეს ოპერაციის დღეს. კლინიკაში თანხის გადახდა შესაძლებელია როგორც ნაღდი ანგარიშსწორებით, ისე საბანკო პლასტიკური ბარათით.