როგორ ჩავერთოთ კლინიკურ კვლევაში

ყველა კვლევას აქვს შერჩევის კრიტერიუმები: პაციენტის ასაკი, სამედიცინო ისტორია, დაავადების კატეგორია და ა.შ.  ყველა გამოკვლევის შემდეგ თუ პაციენტი დააკმაყოფილებს კლინიკური კვლევის კრიტერიუმებს და განაცხადებს თანხმობას, მას ექნება კვლევაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

ვიდრე კვლევაში  ჩაერთვება, პაციენტი  უნდა გაეცნოს და ხელი მოაწეროს "ინფორმირებულ თანხმობას", სადაც დეტალურად არის განხილული საკვლევი პრეპარატის შესაძლო რისკები. 

კვლევის მიმდინარეობისას ხდება პაციენტზე სისტემატიური დაკვირვება. ეს გამოიხატება ანალიზებით, ფიზიკალური გასინჯვით და მუდმივი მონიტორინგით. 

 

კლინიკურ კვლევაში ჩართვის სარგებელი და რისკები 

 

სარგებელი 

  • ყველა იმ მედიკამენტმა, რაც მოცემულ  ეტაპზე არის ხელმისაწვდომი, გაიარა კვლევის ეტაპები იმისათვის, რომ წარმატებული ყოფილიყო კონკრეტულ დაავადებასთან ბრძოლაში; 
  • კლინიკური კვლევები ადამიანებს აძლევს შესაძლებლობას  იმკურნალონ ისეთი მედიკამენტებით, რაც მოცემულ მომენტში ჯერ მიუწვდომელია ბაზარზე; 
  • კლინიკურ კვლევაში ჩართული პაციენტები იმყოფებიან სამედიცინო გუნდის მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ;
  • ყველა კლინიკური კვლევა გადის მკაცრ კონტროლს და ემყარება ეთიკურ პრინციპებს, რაც მიზნად ისახავს პაციენტებისა და ჯანმრთელი მოხალისეების დაცვას.

რისკები

  • კლინიკური კვლევა შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს ეფექტიანი; 
  • კლინიკურ კვლევებში ჩართულ პაციენტებს სჭირდებათ ინტენსიური დაკვირვება, მკურნალობის პროცესში  მათ უწევთ მრავალი ვიზიტი კლინიკაში ანალიზებისა და გამოკვლევების ჩასატარებლად. ამან შეიძლება დისკომფორტი შეუქმნას პაციენტებს, რომლებიც კლინიკისაგან შორს ცხოვრობენ, აქვთ სამუშაო ან ოჯახური ვალდებულებები.

კლინიკური კვლევები გვაძლევს საშუალებას, გავუმარტივოთ მკურნალობის პროცესი და ეფექტიანობა იმ ადამიანებს, რომლებიც ებრძვიან კონკრეტულ დაავადებებს.