მისია, ხედვა, ფასეულობები

მისია

პაციენტთა მკურნალობისა და მოვლის  უმაღლესი სტანდარტის უზრუნველყოფა საუკეთესო სამედიცინო პრაქტიკის დანერგვის და პროფესიული  ცოდნის ამაღლების გზით.

ხედვა

ვიყოთ პაციენტთა და მათი ოჯახების ურყევი მოკავშირე: ყველაზე სანდო, ემპათიური და მზრუნველი კლინიკა, რომელთან თანამშრომლობაც სამედიცინო დახმარებას სცილდება.

ვიყოთ სანდო და სასურველი პარტნიორი:

  • უნივერსიტეტისა და მათი სტუდენტებისთის: უზრუნველვყოთ დინამიური და მდიდარი სასწავლო გარემო პრაქტიკული გამოცდილებისა და უახლესი პრაქტიკის გაცნობის საშუალებით, აღვზარდოთ თანამგრძნობი და მცოდნე ექიმების ახალი თაობა. 
  • ფარმაცევტული, საკონტრაქტო კვლევითი ორგანიზაციებისთვის და სადაზრვევო ორგანიზაციებისთვის: სტანდარტებისა და ინოვაციური მიდგომებისადმი ერთგულებით ერთად შევძლოთ სამედიცინო მეცნიერებაში წინსვლა და პაციენტის მკურნალობის შედეგების გაუმჯობესება. 

ვიყოთ საუკეთესო დამსაქმებელი: ჩვენს კლინიკაში დასაქმება უნდა ნიშნავდეს პროფესიულ წინსვლას, კეთილდღეობის მუდმივ გაუმჯობესებას, სტაბილურობასა და მნიშვნელოვანი საქმის ღირსეულად კეთებას.

ფასეულობები

ორიენტაცია პაციენტზე: პაციენტი "კონსილიუმ მედულას" მთავარი ორიენტირია. ყველაფერი, რასაც ვამბობთ, ვგეგმავთ და ვაკეთებთ, კეთდება პაციენტისთვის, მისი ჯანმრთელობისთვის, მისი სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, მისი განათლებისა და ინფორმირებისთვის, სიმშვიდისა და მხარდაჭერისთვის.

ორიენტაცია პერსონალზე: "კონსილიუმ მედულას" მთავარი ფასეულობა მისი პერსონალია. კლინიკის ამოცანაა შექმნას უნარ-ჩვევების, ცოდნების და შესაძლებლობების რეზერვი. "კონსილიუმ მედულა" უზრუნველყოფს მისი თითოეული თანამშრომლის ჩართულობას უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროცესში საუნივერსიტეტო აკადემიური საქმიანობით, რათა მათ შეიძინონ ახალი კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები, შედეგად, გაძლიერდეს პაციენტზე ორიენტაცია, მუდმივად ამაღლდეს კლინიკის სანდოობა და რეპუტაცია.

ორიენტაცია ხარისხზე: „კონსილიუმ მედულა“ მოწოდებულია უზრუნველყოს უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება, დანერგოს დაიგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები და გაზარდოს ხელმისაწვდომობა მოწინავე სამედიცინო სერვისებზე ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ პროგრესი მუდმივ განვითარებას მოაქვს. ჩვენი სწრაფვა ხარისხის გაუმჯობესების მიმართ ნიშნავს ჩვენს გადაწყვეტილებას, დავრჩეთ სამედიცინო მომსახურების ავანგარდში და უზრუნველვყოთ საუკეთესო შედეგები ჩვენი პაციენტებისთვის, ეთიკის უმაღლესი სტანდარტების დაცვით.

ყოველდღიური საქმიანობაში ჩვენ ვხელმძღვანელობთ შემდეგი ღირებულებებით:

  • პატიოსნება - კეთილსინდისიერად და უმაღლესი პროფესიონალიზმით ვაკეთოთ ჩვენი საქმე
  • პატივისცემა - პატივისცემით მოვევქცეთ და უზრუნველვყოთ თანაბარი შესაძლებლობები
  • ემპათიურობა - გვქონდეს უნარი გავიგოთ და გავიზიაროთ ადამიანების განცდები და გრძნობები
  • ანგარიშვალდებულება - გავაცნობიეროთ ჩვენი ვალდებულებები და ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს ქმედებებზე
  • მუდმივი განვითარება  - მუდმივად ვისწარაფოთ გაუმჯობესებისკენ და ღია ვიყოთ სიახლეების მიმართ