გადახდა და დაფინანსება

ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების გადახდა

ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების გადახდა კლინიკა "კონსილიუმ მედულაში" შესაძლებელია როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით - ნებისმიერი სახის საბანკო ბარათით. სერვისების ღირებულების გადახდა ხორციელდება წინასწარ, კლინიკის რეგისტრატურაში.

ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების ფასები შეგიძლიათ დააზუსტოთ კლინიკის საინფორმაციო ცენტრის ნომერზე: (032) 212 20 02

ლაბორატორიული კვლევების ფასები შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე

თანადაფინანსება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისგან 

"კონსილიუმ მედულა" თითქმის ყველა კერძო სადაზღვევო კომპანიის პროვაიდერი კლინიკაა. იმის მიხედვით, თუ რომელი კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, დაფინანსების სხვადასხვა წესი მოქმედებს.

თუ თქვენ სარგებლობთ ჯიპიაი ჰოლდინგის ჯანმრთელობის დაზღვევით, მოქმედებს შემდეგი წესი:

 • კორპორაციული დაზღვევით ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების თანადაფინანსების მიღება შეგიძლიათ მომენტალურად. ადგილზე გადაიხდით მხოლოდ თანაგადახდის თანხას, თქვენი პოლისის შესაბამისი პირობებით;
 • ინდივიდუალური დაზღვევით ამბულატორიულ და დიაგნოსტიკურ სერვისებზე აუცილებელია ოჯახის ექიმის მიმართვა. 

თუ თქვენ სარგებლობთ თი ბი სი დაზღვევის ჯანმრთელობის დაზღვევით, მოქმედებს შემდეგი წესი:

 • ამბულატორიული და დიაგნოსტიკური სერვისების დაფინანსების მიღება შესაძლებელია მომენტალურად, ადგილზე გადაიხდით მხოლოდ თანაგადახდის თანხას. 

თუ თქვენ გსურთ, წინასწარ მოიპოვოთ დაფინანსება სხვა  კერძო სადაზღვევო კომპანიებიდან, ამ შემთხვევაში მოქმედებს შემდეგი წესი:

 • კლინიკიდან სადაზღვევო კომპანიაში ელექტრონულად გადაიგზავნება ფორმა # 100 და კალკულაცია, ან სადაზღვევო კომპანიაში წარადგენთ დოკუმენტაციის დედანს.
 • დაფინანსების მიღების შესახებ ინფორმაციას მოგაწვდით თქვენი სადაზღვევო კომპანია, რის შემდეგაც საგარანტიო წერილი გამოიგზავნება კლინიკის ელექტრონულ ფოსტაზე.

ყველა სხვა შემთხვევაში და სხვა კერძო სადაზღვევო კომპანიაში დაზღვეულთათვის, კლინიკის სამედიცინო და ადმინისტრაციული პერსონალი მოგიმზადებთ ყველა აუცილებელ დოკუმენტს, რაც გესაჭიროებათ სადაზღვევო კომპანიაში წარსადგენად და პრემიის მისაღებად. 

თანადაფინანსების სხვა წყაროები

დაფინანსების მოპოვება იმ შემთხვევაში, თუ არ სარგებლობთ კერძო დაზღვევით,  შესაძლებელია  გამგეობიდან, მერიიდან, რეფერალური პროგრამით ან სხვა სახელმწიფო უწყებებიდან. იმის მიხედვით, თუ რომელ დამფინანსებელ ორგანიზაციას მიმართავთ, საჭიროა შემდეგი ეტაპების გავლა:

თბილისის მერია

შენიშვნა: თბილისის მერიიდან თანადაფინანსების მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ 1.000 ლარზე მეტი ღირებულების სერვისებზე.

 

 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება თბილისის მერიიდან, კლინიკიდან აიტვირთება ფორმა # 100 და კალკულაცია, თქვენ თავად არ მოგიწევთ დოკუმენტების წარდგენა.
 • თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების მიღების თაობაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში.
თბილისის გამგეობა

შენიშვნა: თბილისის გამგეობიდან თანადაფინანსების მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ 1.000 ლარზე ნაკლები ღირებულების სერვისებზე.

 

 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება თბილისის გამგეობიდან, კლინიკიდან ხელზე გაგატანთ მოთხოვნის ნომერს, რომელიც თავად უნდა წარადგინოთ გამგეობაში. 
 • თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების მიღების თაობაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში.
თბილისის რეფერალური პროგრამა
 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება თბილისის რეფერალური პროგრამიდან, კლინიკიდან აიტვირთება ფორმა # 100 და კალკულაცია. 
 • თქვენ მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას (sms) დაფინანსების მიღების თაობაზე, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში. 
მუნიციპალიტეტის მერია

 • თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მერიისგან, კლინიკიდან მიგაქვთ ფორმა # 100 და კალკულაცია, რომელიც თავად უნდა წარადგინოთ მუნიციპალიტეტის მერიაში. 
 • დაფინანსების მიღების შემთხვევაში, უნდა მიხვიდეთ მუნიციპალიტეტის მერიაში და აიღოთ დაფინანსების საგარანტიო წერილი, რომელიც უნდა წარმოადგინოთ კლინიკაში.