ნათია მისირელი, MD

ნათია მისირელი   კლინიკა ,,კონსილიუმ მედულას'' რადიოლოგია 2022 წლიდან. 

დაავადებები 

  • ონკოლოგიური და არაონკოლოგიური დაავადებები

სერვისები

რადიოლოგიური გამოკვლევები:

  • ულტრაბგერა
  • კომპიუტერული ტომოგრაფია
  • დენსიტომეტრია

განათლება

2004 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი: სამკურნალო ფაკულტეტი

2009-2012 წწ. თ.ს.ს.უ.-ის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, რეზიდენტურა  სამედიცინო რადიოლოგიაში 

2019-2021 წწ. აკად.ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, სუბსპეციალობა კომპიუტერული ტომოგრაფია 

2022 წწ. თ.ს.ს.უ.-ის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი, დოპლეროგრაფია

პროფესიული ასოციაციების წევრობა
  • საქართველოს ულტრაბგერის საზოგადოების წევრი
  • ევროპის რადიოლოგთა ასოციიაციის წევრი