თამარ კახნიაშვილი, MD

თამარ კახნიაშვილს აქვს მრავალწლიანი  გამოცდილება ისეთი დაავადებების მკურნალობაში, როგორიცაა: სოციალური ფობია, პანიკური აშლილობა, დეპრესია, შფოთვა, ოფსესიურ-კომპულსიური აშლილობები. ის აქტიურად არის ჩართული ონკოლოგიური პაციენტების მართვის პროცესში, პაციენტის დიაგნოსტირებიდან პალიატიური მზრუნველობის ჩათვლით. 

თამარ კახნიაშვილი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი; სამი საერთაშორისო კლინიკური კვლევის თანამკვლევარი.

დაავადებები 
 

 • ონკოლოგიურ დაავადებებთან დაკავშირებული სიმპტომების მართვა: დაქვეითებული განწყობა, შიში, შფოთვა, ძილის დარღვევა, დაავადების დაბრუნების შიში
 • სოციალური ფობია
 • პანიკური აშლილობა
 • დეპრესია
 • შფოთვა
 • ოფსესიურ-კომპულსიური აშლილობები
 • მანიაკალურ-დეპრესიული დაავადება
 • წონის კორექცია

სერვისები
 

 • ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია
 • ფარმაკოთარეპია

განათლება

1998-2004 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფსიქოსომატური მედიცინისა და ფსიქოთერაპიის ფაკულტეტი
2004-2005 წწ. დიპლომისშემდგომი განათლების სამედიცინო აკადემია (სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი), ინტერნატურა სპეციალობაში: ფსიქიატრია 
2005-2007 წ.წ. დიპლომისშემდგომი განათლების სამედიცინო აკადემია (სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი), ორდინატურა სპეციალობაში: ფსიქოთერაპია 
2020 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა
სადოქტორო თემა: "საქართველოში ძუძუს კიბოს და დეპრესიის კომორბიდობა: პრევალენტობა და კულტურული თავისებურებები"

პროფესიული ასოციაციების წევრობა
 • საქართველოს ფსიქო-ონკოლოგიის საზოგადოების (GPOS) პროგრამული განვითარების ხელმძღვანელი 
 • საერთაშორისო ფსიქო-ონკოლოგიის საზოგადოების (IPOS) წევრი 
 • საქართველოს ახალგაზრდა ონკოლოგთა ჯგუფის (GYO Group) წევრი 
 • ევროპის ტრავმული სტრესის კვლევის საზოგადოების (ESTSS) წევრი 
 • საქართველოს კლინიკურ მკვლევართა ასოციაციის (GACI) წევრი