კლინიკური კვლევები ონკოლოგიაში

თუ გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ან ჩაერთოთ კლინიკურ კვლევაში, დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე: +995 32 212 20 02

სამმაგად ნეგატიური ძუძუს კიბო

კვლევის ფაზა: მე-3

III  ფაზის კვლევისთვის, პრეპარატს უკვე გავლილი აქვს კვლევის I და II  ეტაპი. კვლევის მიზანია დაადგინოს პრეპარატის  ეფექტურობა და უსაფრთხოება სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით  ფართო პოპულაციაში.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
 • ≥18 წ ზემოთ  პაციენტები (ქალები და კაცები ), რომლებსაც დიაგნოსტირებული აქვთ ადგილობრივად გავრცელებული,არაოპერაბელური ან მეტასტაზური  - სამმაგად ნეგატიური ძუძუს კიბო.
 • პაციენტები კვლევის განმავლობაში ჩაიტარებენ მკურნალობას ქიმიოთერაპიული მედიკამეტებით : გემციტაბინი და კარბოპლატინი, ასევე ამ მკურნალობას დაემატება ტრილაციკიბის ან პლაცებოს ინფუზია .

კლინიკურ კვლევას აქვს დამატებითი შერჩევის კრიტერიუმები, რამაც შეიძლება შეზღუდოს თქვენი მონაწილეობა კლინიკურ კვლევაში. 

სამმაგად ნეგატიური ძუძუს კიბო

კვლევის ფაზა: მე-3

III  ფაზის კვლევისთვის, პრეპარატს უკვე გავლილი აქვს კვლევის I და II  ეტაპი. კვლევის მიზანია დაადგინოს პრეპარატის  ეფექტურობა და უსაფრთხოება სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით  ფართო პოპულაციაში.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
 • ≥18 წ ზემოთ და ≤65 პაციენტები რომლებსაც დიაგნოსტირებული აქვთ ადგილობრივად გავრცელებული,არაოპერაბელური ან მეტასტაზური  - სამმაგად ნეგატიური სარძევე ჯირკვლის კიბო 
 • პაციენტს უნდა ჰქონდეს წარსულში ჩატარებული არაეფექტური მკურნალობა 

კლინიკურ კვლევას აქვს დამატებითი შერჩევის კრიტერიუმები, რამაც შეიძლება შეზღუდოს თქვენი მონაწილეობა კლინიკურ კვლევაში. 

ფილტვის არაწვრილუჯრედული კიბო

კვლევის ფაზა: მე-3

III  ფაზის კვლევისთვის, პრეპარატს უკვე გავლილი აქვს კვლევის I და II  ეტაპი. კვლევის მიზანია დაადგინოს პრეპარატის  ეფექტურობა და უსაფრთხოება სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით  ფართო პოპულაციაში.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
 • ≥18 წ ზემოთ პაციენტები, რომელთაც დიაგნოსტირებული აქვთ ადგილობრივად გავრცელებული, არაოპერაბელური ან მეტასტაზური - არაოპერაბელური ფილტვის არაწვრილუჯრედოვანი კიბო .
 • პაციენტების შერჩევა მოხდება PDL1 -ის ექსპრესიის მიხედვით (> 50%-ზე)

კლინიკურ კვლევას აქვს დამატებითი შერჩევის კრიტერიუმები, რამაც შეიძლება შეზღუდოს თქვენი მონაწილეობა კლინიკურ კვლევაში. 
 

ფილტვის არაბრტყელუჯრედოვანი კიბო

კვლევის ფაზა: მე-3

III  ფაზის კვლევისთვის, პრეპარატს უკვე გავლილი აქვს კვლევის I და II  ეტაპი. კვლევის მიზანია დაადასტუროს პრეპარატის  ეფექტურობა და უსაფრთხოება სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით  ფართო პოპულაციაში..

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
 • ≥18 წ ზემოთ  პაციენტები რომლებსაც დადსტურებული  აქვთ მე 4 სტადიის   - ფილტვის არასქვამოზური კიბო.
 • კვლევის ფარდლებში განისაზღვრება:  EGFR, ALK, BRAF , ROS1-ის მუტაცია და PD-L1 -ის ექსპრესიის ხარისხი. 

კლინიკურ კვლევას აქვს დამატებითი შერჩევის კრიტერიუმები, რამაც შეიძლება შეზღუდოს თქვენი მონაწილეობა კლინიკურ კვლევაში. 

საშვილოსნოს ტანის კიბო

კვლევის არსი

ადგილობრივად გავრცელებული ან მეტასტაზური საშვილოსნოს ტანის (ენდომეტროიდული და სეროზული) კიბო

კვლევის ფაზა: მე-3

III  ფაზის კვლევისთვის, პრეპარატს უკვე გავლილი აქვს კვლევის I და II  ეტაპი. კვლევის მიზანია დაადგინოს პრეპარატის  ეფექტურობა და უსაფრთხოება სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით  ფართო პოპულაციაში.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
 • პაციენტები ენდომეტრიუმის ადგილობრივად გავრცელებული ან მეტასტაზური  კიბოს დიაგნოზით 
 • პაციენტის სიმსივნური მასალა იგზავნება ცენტრალურ ლაბორატორიაში, იქიდან ჩამოსული პასუხის მიხედვით ხდება მკურნალობის ჯგუფის შერჩევა.
 • მკურნალობა ხდება იმუნოთერაპიული მედიკამენტებით 

კლინიკურ კვლევას აქვს დამატებითი შერჩევის კრიტერიუმები, რამაც შეიძლება შეზღუდოს თქვენი მონაწილეობა კლინიკურ კვლევაში. 

საკვერცხის კიბო

კვლევის ფაზა: მე-3

III  ფაზის კვლევისთვის, პრეპარატს უკვე გავლილი აქვს კვლევის I და II  ეტაპი. კვლევის მიზანია დაადგინოს პრეპარატის  ეფექტურობა და უსაფრთხოება სტანდარტულ მკურნალობასთან შედარებით  ფართო პოპულაციაში.

ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
 • პაციენტები საკვერცხის ადენოკარცინომის დიაგნოზით,  
 • პაციენტი პროგრესირებული უნდა იყოს პლატინაზე დაფუძნებულ ქიმიოთერაპიის შემდეგ 
 • მკურნალობა ხდება იმუნოთერაპიული და ქიმიოთერაპული მედიკამენტებით 

კლინიკურ კვლევას აქვს დამატებითი შერჩევის კრიტერიუმები, რამაც შეიძლება შეზღუდოს თქვენი მონაწილეობა კლინიკურ კვლევაში.