ციტო-მორფოლოგიური ლაბორატორია

ციტომორფოლოგიური ლაბორატორია ახორციელებს ციტოლოგიური, ბიოფსიური და პოსტოპერაციული მასალების გამოკვლევას, მასალების ბლოკებისა და მინების დამზადებას და შემდგომ დიაგნოსტიკას.

კლინიკა "კონსილიუმ მედულას" ციტომორფოლოგიური ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე აპარატურითა და სისტემებით, როგორიცაა:

  • სინათლის მიკროსკოპები Nikon Ecliose 50i
  • მიკროტომი Leica RM 2235
  • პარაფინის ჩასაყალიბებელი აპარატი
  • ანათლების გასაშრობი აპარატი
  • იმუნოჰისტოქიმიური ანათლების აღდგენის აპარატი
  • ციტოლოგიური, ბიოფსიური და პოსტოპერაციული მასალების გასატარებელი და შესაღები აღჭურვილობა

"კონსილიუმ მედულას" ციტომორფოლოგიურ ლაბორატორიაში ტარდება შემდეგი სახის კვლევები:

  • ბიოფსიური და პოსტოპერაციული მასალების ჰისტოლოგიური გამოკვლევა, რომელიც ხორციელდება ჰემატოქსილინითა და ეოზინით, Alcian blue და Van gieson მეთოდების გამოყენებით;
  • იმუნოჰისტოქიმიური გამოკლევები ხორციელდება ძუძუს სტანდარტული მარკერების გამოყენებით (ER, PR, HER2, E-კადჰერინი, CK5, P63, SMA, Ki67);
  • ციტოლოგიური კვლევები: PAP- ტესტი, FNA- მასალის ციტოლოგიური კვლევა, სეროზული სითხეების სეროზული კვლევა, ძვლის ტვინის ასპირატის ციტოლოგიური კვლევა (მედულოგრამა).