ნინო ტაბიძე, MD

ნინო ტაბიძის რადიოლოგიური ექსპერტიზა მოიცავს კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი დაავადებების მქონე პაციენტების ულტრაბგერით დიაგნოსტიკას. 20-წლიანი საექიმო საქმიანობის მანძილზე ნინო ტაბიძეს მომზადებული აქვს რამდენიმე ათეული ათასი პაციენტის რადიოლოგიური გამოკვლევის პასუხი. 

დაავადებები 
 

კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი დაავადებები

სერვისები
 

  • ყველა სისტემის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა
  • ორგანოთა მულტიდიაგნოსტიკა
     

განათლება

1994-2001 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, სამკურნალო ფაკულტეტი
2001- 2005 წწ. აკად. ფ. თოდუას სამედიცინო ცენტრი, რეზიდენტურა: რადიოლოგია-ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია, რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკა
 

პროფესიული ასოციაციების წევრობა
  • საქართველოს  რადიოლოგიური საზოგადოების წევრი 
  • საქართველოს კლინიკურ მკვლევართა ასოციაციის (GACI) წევრი