მარიამ მესტიაშვილი, MD, PhD

მარიამ მესტიაშვილის 20-წლიანი საექიმო საქმიანობა მოიცავს  ლაბორატორული მედიცინის, ონკოციტოლოგიის, ონკოჰემატოლოგიის დარგებს. 

დაავადებები
 

ფარისებრი ჯირკვლის, ძუძუს, კანის ენდოსკოპიური მასალის, სეროზული სითხის, ძვლის ტვინის, საშარდე სისტემის პათოლოგიების ციტომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა

სერვისები
 

წვრილნემსიანი ბიოფსიური მასალის, კანის ანაფხეკის, ძვლის ტვინის ასპირატების, შარდის, სეროზული სითხეების, ლიქვორის ციტომორფოლოგიური დიაგნოსტიკა
 

განათლება

1990-1995 წწ. თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო საქმე, MD

1996-1997 წწ.  თბილისის სახელწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სუბორდინაციის კურსი გასტროენტეროლოგიაში  

1998 წ. კლინიკო-ლაბორატორული დიაგნოსტიკის კათედრა, კურსი ლაბორატორულ მედიცინაში, ციტოლოგიაში

 

პროფესიული ასოციაციების წევრობა
  • საქართველოს ლაბორატორული მედიცინის ასოციაციის გამგეობის წევრი
სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი მარიამ მესტიაშვილი არის 4 სამეცნიერო შრომის ავტორი, 3 საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენების ავტორი.
მარიამ მესტიაშვილი არის ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლების ინსტიტუტის, სახელმწიფო სამედიცინო უნივესიტეტისა და პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო ინსტიტუტის ასისტენტ-პროფესორი.