მაია სარიშვილი, MD

მაია სარიშვილის 21-წლიანი საექიმო საქმიანობა მოიცავს ზოგად მორფოლოგიურ და იმუნოჰისტოქიმიურ დიაგნოსტიკას. 

დაავადებები
 

ყველა სისტემისა და ორგანოს სიმსივნური და არასიმსივნური პათოლოგიის მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური დიაგნოსტიკა

სერვისები
 

მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური დიაგნოსტიკა