სიახლეები

კლინიკური ლაბორატორია

კლინიკის უმაღლესი კლასის კლინიკური ლაბორატორია 

კლინიკაში „კონსილიუმ მედულა” ლაბორატორიული კვლევები ტარდება ლაბორატორია SMO Pharmina-ს მიერ.

ლაბორატორია ფუნქციონირებს 2003 წლიდან. ლაბორატორია ჩართულია RFB Reference Institute for Bioanalytics-ის გარე კონტროლის სქემებში.

ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე, მაღალი ხარისხის, უმაღლესი კლასის მწარმოებლების - ROCHE Diagnostics-ის (შვეიცარია), Sysmex-ის (აშშ) და Stago-ს (აშშ) აპარატურით.

SMO Pharmina  ფლობს  ISO სერტიფიკატს  ხარისხის  მენეჯმენტში. ლაბორატორია მონაწილეობს მრავალ საერთაშორისო კლინიკურ კვლევაში და რეგულარულად გადის სასერტიფიკაციო ორგანოების და საერთაშორისო დამკვეთი ორგანიზაციების შემოწმებას.

ლაბორატორიაში პრე- და პოსტანალიზური შეცდომების რისკი მინიმუმამდეა დაყვანილი. თითოეული პროცედურა სრულდება კვალიფიციური, ტრენირებული სპეციალისტის მიერ, ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისად. ნიმუშის მოძრაობის და პასუხის რეპორტირების სისტემა სრულად ავტომატიზებულია - ყველა ანალიზატორი უკავშირდება შიდა საოპერაციო პროგრამას.

იხილეთ სერთიფიკატი

კლინიკაში “კონსილიუმ მედულა” შესაძლებელია შემდეგი ლაბორატორიული კვლევების  ჩატარება:

 • სისხლის საერთო ანალიზი
 • სისხლის საერთო ანალიზი ფორმულით და ედს
 • სისხლის საერთო ანალიზი EDTA-ს გარეშე
 • რეტიკულოციტების განსაზღვრა
 • სისხლის ჯგუფი და რეზუსი
 • კუმბსის პირდაპირი ტესტი DAT

კოაგულაციური ტესტები:

 • სრული კოაგულოგრამა
 • ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა (D-დიმერი)
 • საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა, პროთრომბინის დრო -PT, პროთრომბინის ინდექსი - PI)
 • თრომბოპლასტინის აქტივირებული ნაწილობრივი (პარციალური) დროის განსაზღვრა (Aptt)
 • თრომბინის დროის განსაზღვრა TT
 • ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლის პლაზმაში
 • არასტაბილიზირებული სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა (ლი&ვაიტი)

შარდის ანალიზი:

 • შარდის საერთო ანალიზი
 • შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
 • ცილის განსაზღვრა შარდში
 • შარდმჟავის განსაზღვრა შარდში
 • კრეატინინის განსაზღვრა შარდში
 • შარდოვანას განსაზღვრა შარდში
 • ალბუმინის განსაზღვრა შარდში
 • ცილის და კრეატინინის თანაფარდობის განსაზღვრა შარდში
 • ქლორის განსაზღვრა (CL) შარდში
 • ფოსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (PHOS)
 • ნატრიუმის განსაზღვრა 24 საათიან შარდში 
 • მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში

ბიოქიმიური ტესტები:

მიკროელემენტები

 • კალიუმის განსაზღვრა სისხლში (K)
 • ნატრიუმის განსაზღვრა სისხლში (Na)
 • ქლორიდების განსაზღვრა სისხლში (Cl)
 • მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში (Mg)
 • ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში (P)
 • კალციუმის განსაზღვრა სისხლში (Ca)
 • რკინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Fe)
 • იონიზირებული კალციუმის განსაზღვრა (Ca++)
 • კალციუმის განსაზღვრა სისხლში (Ca)
 • შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში (U.Acide)

ლიპიდური ცვლა:

 • დაბალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ბეტა ლიპოპროტეინების LDL)
 • მაღალი სიმკვრივის ლპ-ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლში (ალფა ლიპოპროტეინების HDL)
 • საერთო ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა სისხლში (Trig)
 • საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Cholesterol)

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები

 • ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (ALT)
 • ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (AST)
 • ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლის უჯრედებში (ALP)
 • კონიუგირებული ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Direct Billirubin)
 • თავისუფალი (არაკონიუგირებული) ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Indirect Billirubin)
 • ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Total Billirubin)
 • ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში (LDH)
 • გამაგლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (GGT)

თირკმლის ფუნქციური სინჯები

 • კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Creatinine)
 • შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში (Urea)
 • ნარჩენი აზოტი BUN
 • საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში (T.Protein)
 • ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (ALB)

დიაბეტის კონტროლი

 • გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში
 • გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა
 • C-პეპტიდის განსაზღვრა სისხლში
 • ჰომა ინდექსი

სხვა

 • კრეატინკინაზის განსაზღვრა სისხლში (CK)
 • ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა შრატში
 • საერთო ამილაზის განსაზღვრა
 • ბიკარბონატების განსაზღვრა
 • გაზებისა და ელექტროლიტური ბალანსის მაჩვენებლების განსაზღვრა სისხლში

ანთების მარკერები

 • C–რეაქტიული ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში
 • პროკალციტონინის განსაზღვრა (PCT)

იმუნოლოგია

ონკომარკერები

 • СА-15-3-ს განსაზღვრა სისხლში
 • СА-125-ს განსაზღვრა სისხლში
 • СА-19-9-ს განსაზღვრა სისხლში
 • კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (CEA)
 • პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში PSA
 • თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (Free PSA)
 • გონადოტროპინის (ლულიბერინი) განსაზღვრა სისხლში (B-HCG)
 • ალფა-ფეტოპროტეინის განსაზღვრა სისხლში (A-FP)

ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები

 • თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (TSH)
 • თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა სისხლში (FT4)
 • თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (FT3)
 • ანტისხეულები თირეოიდული პეროქსიდაზის მიმართ (Anti - TPO)
 • ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ (anti TG)

სასქესო ჰორმონები

 • საერთო ტესტოსტერონის განსაზღვრა სისხლში
 • ესტრადიოლის განსაზღვრა სისხლში
 • პროგესტერონის განსაზღვრა სისხლში
 • მალუტეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში
 • პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში (Prolactin)
 • ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში FSH

ანემიის კონტროლი

 • შრატის რკინა
 • ფერიტინის განსაზღვრა სისხლის შრატში
 • ვიტამინ B12 კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (vitamin B12)

ვიტამინი D3

 • ვიტამინი D3-ს (25-OH) განსაზღვრა სისხლში

იმუქრომატოგრაფიული ტესტები

 • A/B ტიპის ვირუსის განსაზღვრა ცხვირ-ხახიდან
 • COVID-19 -ის საწინააღმდეგო ანტისხეულების (IgM/IgG) განსაზღვრა იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით
 • COVID 19 Ag (ანტიგენის) დეტექციის სწრაფი ტესტი
 • ჰელიკობაქტერიის განსაზღვრა სისხლში
 • ეპშტეინ-ბარის ვირუსის მარკერების განსაზღვრა
 • C ვირუსული ჰეპატიტის მიმართ ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა
 • B ვირუსული ჰეპატიტის მიმართ ანტისხეულების თვისობრივი განსაზღვრა
 • ზედაპირული ანტიგენის თვისობრივი განსაზღვრა T.პალიდუმი (ათაშანგი)
 • ვირუსები (HBVsAG, HCV, HIV, T პალიდუმი)
 • Clostridium difficiles A და B ტოქსინის განსაზღვრა ფეკალურ მასაში
 • ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში (ASLO) თვისობრივი ანალიზი
 • რევმატოიდული ფაქტორის (RF) თვისობრივი ანალიზი
 • ჰელიკობაქტერიის განსახღვრა განავალში
 • სისხლის განსაზღვრა განავალში

კლინიკა „კონსილიუმ მედულა” გთავაზობთ ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას ბინაზე გამოძახებით. 

ლაბორატორიის ბინაზე გამოძახებისთვის დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე: (032) 212 20 02 ან შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას 6გ
ტელეფონი: +995 32 212 20 02
ფაქსი: 32 230 45 04
ელ ფოსტა: medconsilium@gmail.com

რუკა