ანალიზები და ფასები

თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (Free PSA)
40 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (PSA)
40 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კა-15-3 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-15-3 ) განსაზღვრა სისხლში
45 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კა-125 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-125) განსაზღვრა სისხლში
45 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კა-19-9 (კარბოჰიდრატული ანტიგენის - СА-19-9) განსაზღვრა სისხლში
45 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში (CEA)
45 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს