ანალიზები და ფასები

ჰომა-2-ის ინდექსი (გლუკოზა შრატში,C-პეპტიდი)
70ლ

ანალიზისთვის ნიმუშის აღება სასურველია 8 -12 საათიანი შიმშილის შემდეგ
 

C-პეპტიდის განსაზღვრა სისხლში
60 ₾

ანალიზისთვის ნიმუშის აღება რეკომენდებულია 8 -12 საათიანი შიმშილის შემდეგ
 

გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში და სისხლის შრატში
15 ₾

ანალიზისთვის ნიმუშის აღების დროს პაციენტი უნდა იყოს უზმოდ.

გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა
50 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს