ანალიზები და ფასები

ნარჩენი აზოტი BUN
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კრეატინინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Creatinine)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

შარდოვანას განსაზღვრა სისხლის შრატში (Urea)
20 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ალბუმინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (ALB)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

საერთო ცილის განსაზღვრა სისხლის შრატში (T.Protein)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს