ანალიზები და ფასები

ტუტე ფოსფატაზის განსაზღვრა სისხლის უჯრედებში (ALP)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

გამაგლუტამილტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (GGT)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ალანინამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (ALT)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ასპარტატამინოტრანსფერაზის განსაზღვრა სისხლში (AST)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ლაქტატდეჰიდროგენაზის განსაზღვრა სისხლში (LDH)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კონიუგირებული(პირდაპირი) ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში
22 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

თავისუფალი (არაკონიუგირებული,არაპირდაპირი) ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (T.BIL,D.BIL,IND.BIL)
45 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ბილირუბინის განსაზღვრა სისხლის შრატში
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს