ანალიზები და ფასები

შარდმჟავას განსაზღვრა სისხლის შრატში (U.Acid)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ფოსფორის განსაზღვრა სისხლში (P)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

იონიზირებული კალციუმის განსაზღვრა (Ca++)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კალციუმის განსაზღვრა სისხლში (Ca)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

რკინის განსაზღვრა სისხლის შრატში (Fe)
15 ₾

არ უნდა იღებდეთ რკინის პრეპარატს ბოლო 10 დღის განმავლობაში

მაგნიუმის განსაზღვრა სისხლში (Mg)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ქლორიდების განსაზღვრა სისხლში (Cl)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კალიუმის განსაზღვრა სისხლში (K)
15 ₾

კალიუმის პრეპარატის მიღებიდან ან ინფუზიიდან გასული უნდა იყოს  8-12 საათი
 

ნატრიუმის განსაზღვრა სისხლში (Na)
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კორეგირებული კალციუმის განსაზღვრა სისხლში (Ca,ALB)
22 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს