ანალიზები და ფასები

საერთო ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (AMYL)
20 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა შრატში (lipase)
20 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ელექტროლიტური ბალანსი (Na, K, Ca, Mg, P)
75 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ბიკარბონატების განსაზღვრა
40 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კრეატინკინაზის განსაზღვრა სისხლში (CK)
30 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

კრეატინკინაზის MB ფტაქციის კონცენტრაციის განსაძღვრება (CK-MB)
35 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს