ანალიზები და ფასები

COVID-19 -ის საწინააღმდეგო ანტისხეულების (IgM/IgG) განსაზღვრა იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით
60 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს

COVID 19-ის საწინააღმდეგო სუმარული ანტისხეულების განსაზღვრა ქემილუმინესცენციის მეთოდით
35 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

COVID-19 -ის საწინააღმდეგო ანტიგენის დეტექციის სწრაფი ტესტი
70 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს