ანალიზები და ფასები

სისხლის ჯგუფი და რეზუსი ABO RH
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს

სისხლის საერთო ანალიზი ფორმულით და ედს–თ (ESR)
25 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს

რეტიკულოციტების განსაზღვრა სისხლში
12 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს

ერითროციტების დალექვის რეაქციის განსაზღვრა სისხლში (ედს–ი)
5 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს