ანალიზები და ფასები

ჰელიკობაქტერიის განსაზღვრა სისხლში
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ჰელიკობაქტერიის განსაზღვრა განავალში
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ეპშტეინ-ბარის ვირუსის მარკერების განსაზღვრა (იმუნოქრომატოგრაფიული მეთოდით)
45 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ვირუსები (HBVsAG, HCV, HIV, T პალიდუმი)
50 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ზედაპირული ანტიგენის თვისობრივი განსაზღვრა T.პალიდუმი (ათაშანგი)
10 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

რევმატოიდული ფაქტორის (RF) თვისობრივი ანალიზი
16 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

სისხლის განსაზღვრა განავალში
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ანტისტრეპტოლიზინი O-ს განსაზღვრა სისხლში (ASLO) თვისობრივი ანალიზი
15 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

A/B ტიპის ვირუსის განსაზღვრა ცხვირ-ხახიდან (სწრაფი ტესტი)
35 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს