ანალიზები და ფასები

ვიტამინი D3-ს განსაზღვრა სისხლში
65 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს