ანალიზები და ფასები

ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები II (TSH, FT4, anti TG, anti TPO)
120 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები I (TSH, FT4, Ca, vD3)
130 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ანტისხეულები თირეოიდული პეროქსიდაზის მიმართ (Anti - TPO)
32 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ anti TG
35 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (TSH)
30 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა სისხლში (FT4)
30 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს
 

თავისუფალი 3-იოდთირონინის განსაზღვრა სისხლში (FT3)
30 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს