ანალიზები და ფასები

კოაგულოგრამა
40 ₾

ნიმუშის აღება სასურველია უზმოდ ან მსუბუქი საუზმის შემდეგ (არ მიიღოთ ცხიმიანი საკვები: კარაქი, არაჟანი)

მოკლე კოაგულოგრამა (საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდების (INR) განსაზღვრა, PT, PI)
26 ₾

ნიმუშის აღება სასურველია უზმოდ ან მსუბუქი საუზმის შემდეგ (არ მიიღოთ ცხიმიანი საკვები: კარაქი, არაჟანი)

ფიბრინის დეგრადაციის პროდუქტების განსაზღვრა (D-დიმერი)
65 ₾

ანალიზის ნიმუშის აღება სპეციალურ მომზადებას არ საჭიროებს

თრომბოპლასტინის აქტივირებული ნაწილობრივი (პარციალური) დროის განსაზღვრა (APTT)
20 ₾

ნიმუშის აღება სასურველია უზმოდ ან მსუბუქი საუზმის შემდეგ (არ მიიღოთ ცხიმიანი საკვები: კარაქი, არაჟანი)

თრომბინის დროის განსაზღვრა
20 ₾

ნიმუშის აღება სასურველია უზმოდ ან მსუბუქი საუზმის შემდეგ (არ მიიღოთ ცხიმიანი საკვები: კარაქი, არაჟანი)
 

არასტაბილიზირებული სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა
5 ₾

ნიმუშის აღება სასურველია უზმოდ ან მსუბუქი საუზმის შემდეგ (არ მიიღოთ ცხიმიანი საკვები: კარაქი, არაჟანი)
 

ფიბრინოგენის განსაზღვრა სისხლის პლაზმაში
15 ₾

ნიმუშის აღება სასურველია უზმოდ ან მსუბუქი საუზმის შემდეგ (არ მიიღოთ ცხიმიანი საკვები: კარაქი, არაჟანი)