НОВОСТИ

 • ორმაგენერგეტიკულ რენტგენოაბსორბციულ დენსიტომეტრია  DXA კლინიკა „კონსილიუმ მედულას“ რევმატოლოგიური ცენტში  შესაძლებელია ძვლის მინერალური სიმკვრივის დადგენა - ორმაგენერგეტიკული რენტგენოაბსორბციული დენსიტომეტრიის  DXA გამოკვლევის ჩატარება. ეს კვლევა ოსტეოპოროზის დიაგნოსტიკისთვის აღიარებულია ოქროს სტანდარტად. ამ მეთოდის გამოყენებას სჭირდება მცირე დრო, დასხივების ხარისხი კი მინიმალურია. DXA კვლევა გვაძლევს სრულყოფილ ინფორმაციას მთელი სხეულის ძვლის, კუნთისა და ცხიმოვანი მასის შესახებ. დენსიტომეტრია მაღალი სიზუსტით განსაზღვრავს ძვლის მინერალურ სიმკვრივეს, გამოავლენს მისი სიმყიფის ხარისხს და მოტეხილობის რისკს. DXA კვლევის შედეგად სწრაფად და მარტივად დგინდება ძვლოვანი მასის განლევის - ოსტეოპოროზის ხარისხი.   რა არის DXA კვლევა? DXA კვლევის შედეგად სწრაფად და მარტივად დგინდება ძვლოვანი მასის განლევის - ოსტეოპოროზის ხარისხი. ოსტეოპოროზი „ფოროვან ძვალს“ ნიშნავს და გულისხმობს ძვლოვანი მასის შემცირებას, რის გამოც ძვალი სუსტი და მყიფე ხდება. ძვლის დასუსტების გამო ხშირად ნებისმიერი უმნიშვნელო ტრავმა და დაცემა შეიძლება მოტეხილობის მიზეზი გახდეს.   ვის სჭირდება ძვლის მინერალური სიმკვრივის დადგენა? 50 წელს გადაცილებული ყოველი მესამე ქალი და 60 წელს გადაცილებული ყოველი მეხუთე მამაკაცი დაავადებულია ოსტეოპოროზით.   ძვლის მინერალური სიმკვრივის დადგენა სჭირდება მას, ვინც იღებს სტეროიდულ ჰორმონს ხანგრძლივად (3 თვე და მეტი); აქვს ტოქსიკური ჩიყვი; აქვს თირკმლის და ღვიძლის ქრონიკული დაავადებები; ჭარბად მოიხმარს თამბაქოს, ალკოჰოლს და ყავას. წარსულში ჰქონია მოტეხილობა; შესამჩნევის სიმაღლეში კლება; რა სერვისების მიღებაა შესაძლებელი კლინიკა „კონსილიუმ მედულას“  რევმატოლოგიურ ცენტრში? მაღალკვალიფიციური რევმატოლოგის კონსულტაცია; სახსრებისა და რბილი ქსოვილების ულტრასონოგრაფია; სახსარში და რბილ ქსოვილში ინიექციები; სრული ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური სპექტრი; დენსიტომეტრია DXA; ფიზიოთერაპიული პროცედურები:    - ელექტროფორეზი    - ფონოფორეზი    - ლაზეროთერაპია     ოსტეოპენიის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა და დროული მკურნალობა მნიშვნელოვნად ამცირებს ოსტეოპოროზის განვითარების რისკს და გართულებებს, როგორიცაა: ტკივილი, მოტეხილობა, ინვალიდობა, ლეტალური გამოსავალი. კლინიკა „კონსილიუმ მედულას“ რევმატოლოგიური ცენტრში ტარდება  სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების სრული სპექტრი, მათ შორის, ვიტამინი D3-ის და კალციუმის (Ca) განსაზღვრა სისხლში და, აგრეთვე,  თანამედროვე ანტიოსტეოპოროზული მკურნალობა. რევმატოლოგიურ გამოკვლევებს და კონსულტაციებს  ატარებენ კლინიკა „კონსილიუმ მედულას“ ექიმი რევმატოლოგები: ნინო კიპაროიძე, ანა ჩოჩია, ლანა ლაგვილავა.   

 • В рамках учреждения учебного Центра эндо-видео хирургии в нашей клинике было проведено первое обучение в режиме онлайн-трансляции. В клинике итальянского города  Модена   83-х летней  женщине,  с диагнозом рака толстой кишки, сделали операцию с использованием робота. Операцию в Италии проводила доктор Микаэла Пиколи .  В Тбилиси, в нашей клинике процесс комментировал Профессор Джанлуиджи Мелоти.

 • კლინიკა „კონსილიუმ მედულაში“ ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციული მკურნალობა უკვე მეორე წელია ტარდება ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგის ფონზე. თანამედროვე გაიდლაინებით ეს პრაქტიკა მკურნალობის ოქროს სტანდარტს წარმოადგენს. ოპერაციის მსვლელობისას ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგის სპეციალური აპარატი აკონტროლებს  ცთომილი და ლარინგეალური ნერვების ფუნქციურ მდგომარეობას და მათი დაზიანების პრევენციას უზრუნველყოფს.   რა მიზნით გამოიყენება ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგი ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციების დროს?  ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგის გამოყენებით მინიმუმამდე მცირდება შებრუნებითი ლარინგეალური ნერვების დაზიანებისა და ოპერაციის შემდგომი გართულებების რისკი. ლარინგეალური ნერვების ფუნქციონირება განსაზღვრავს ხმოვანი იოგების და ხორხსარქვლის მოტორულ აქტივობას, განაპირობებს ბგერის წარმოქმნას, უზრუნველყოფს სუნთქვისა და ყლაპვის ფუნქციას.   ფარისებრი ჯირკვლის ქირურგიაში შებრუნებითი ლარინგეალური ნერვის დაზიანება ყველაზე საშიში გართულებაა, მან შესაძლოა პაციენტის ხმის დაკარგვა, ხმოვანი იოგების პარეზმა კი - სასუნთქი გზების ობსტრუქცია გამოიწვიოს.   ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგის გამოყენებით შესაძლებელია შებრუნებითი ლარინგეალური ნერვის იდენტიფიკაცია, ასევე, მეთოდი საშუალებას იძლევა გაანალიზდეს ნერვის ფუნქციური მდგომარეობა ქირურგიული პროცედურის მიმდინარეობისა და ოპერაციის დასრულებისას. ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგი ელექტროფიზიოლოგიის პრინციპს ეფუძნება, რა დროსაც ქირურგიული ჩარევის პარალელურად შესაძლებელია ნერვულ ქსოვილში მიმდინარე ცვლილებების დროული გამოვლენა.   რამდენად ხშირად იყენებენ ენდოკრინოლოგიურ ქირურგიაში ინტრაოპერაციულ ნეირომონიტორინგს? რა არის მისი ჩვენებები? ინტრაოპერაციულ ნეირომონიტორინგს იყენებენ ფარისებრი ჯირკვლის სტანდარტული და მასშტაბური ქირურგიული ოპერაციების დროს შემდეგი ნოზოლოგიებისას: ერთკვანძოვანი და მრავალკვანძოვანი ჩიყვი; ჰიპერთიროიდიზმი; ფარისებრი ჯირკვლის კიბო რეგიონული ლიმფოდისექციით. ენდოკრინოლოგიურ ქირურგიაში ინტრაოპერაციულ ნეირომონიტორინგს იყენებენ პაციენტებთან, რომელთაც ესაჭიროებათ: განმეორებითი ოპერაციები ფარისებრ ჯირკვალზე; რეტროსტერნული ან დიდი ზომის ჩიყვის მქონე პაციენტებთან, სადაც არის ეჭვი შებრუნებითი ლარინგეალური ნერვის დისლოკაციაზე; უნილატერალური ხმოვანი იოგის პარეზის მქონე პაციენტებთან, რომელთაც კონტრალატერალური წილის ამოკვეთა სჭირდებათ. რა არის ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგის შედეგი? ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგი მინიმუმამდე ამცირებს ლარინგეალური ნერვების დაზიანების რისკს; ინტრაოპერაციული მონიტორინგი აადვილებს ოპერაციის მიმდინარეობას; ტექნიკურად რთული შემთხვევების, ასევე, ლიმფოდისექციის შესრულებისას ამცირებს ქირურგიული ჩარევის ხანგრძლივობას; აჩქარებს პაციენტის რეაბილიტაციის პროცესს. როდის დაინერგა ინტრაოპერაციული მონიტორინგი კლინიკა „კონსილიუმ მედულაში“? ენდოკრინული ქირურგიული ოპერაციები ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგით კლინიკა „კონსილიუმ მედულაში“ მეორე წელია რაც ტარდება. ინტრაოპერაციული ნეირომონიტორინგი ტარდება კომპანია InoMed-ის NerveMonitor-ის აპარატით. კლინიკაში შემუშავებულია შიდა გაიდლაინი აპარატის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით.   ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციებს ატარებს კლინიკა „კონსილიუმ მედულას“ სამედიცინო დირექტორი, ქირურგი-ონკოლოგი, ენდოკრინული ქირურგი, მამოლოგი სოსო სანიკიძე.

 • По решению администрации нашей клиники для жителей других регионов Грузии мы предлагаем 40% скидку на обследование по тем четырем направлениям, которые в рамках программы тбилисской мэрии проводятся бесплатно. Точнее: 1. Обследование щитовидной железы у женщин в возрасте 25-70 лет: Ультразвуковое обследование, консультация эндокринологов, анализ гормона TSH. В случае необходимости биопсия и цитологическoe исследованиe.В случае выявления рака последующий мониторинг заболевания. 2. Обследование шейки матки у женщин 25-60 лет: PAP-тест (осмотр шейки матки и мазок) Кольпоскопия (микроскопическое обследование шейки матки) и гистоморфологические исследования в случае обнаружения опухоли. 3. Исследование предстательной железы у мужчин в возрасте от 50 до 70 лет, что подразумевает: PSA-тесты (исследование антигена рака предстательной железы) Если пациент сочтет нужным, наша клиника предоставляет бесплатную консультацию уролога. 4. Обследование рака толстой кишки у женщин и мужчин в возрасте 50-70 лет: Тест-FOBT (тест скрытого кровотечения) В случае обнаружения патологии биопсия и колоноскопия и гистоморфологическoe исследованиe.Подобная акция бесплатно проводится и в региональных больницах. Для уточнения звоните в Национальный Скрининг-Центр (32) 220 3535. В клинику звоните и записывайтесь:- 032 2 122 002Мы работаем каждый день, кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. В субботу с 10 до 14.00 Часов. Адрес: Тбилиси, Сабуртало, ул. А. Политковской 6г.

 •         ერექციული დისფუნქცია განსაზღვრება    სასქესო ასოს ერექცია არის კომპლექსური ფენომენი, რომელიც გულისხმობს ნევროლოგიურ, სისხლძარღვოვან და გლუვი კუნთების ნაწილების შორის დელიკატურ წონასწორობას. ის მოიცავს არტერიულ დილატაციას, ტრაბეკულური გლუვი კუნთების რელაქსაციას და ასოს კორპორალურ ვენო-ოკლუზიური მექანიზმის აქტივაციას.    ერექციული დისფუნქცია განისაზღვრება, როგორც მდგრადი შეუძლებლობა, მამაკაცმა მიაღწიოს საკმარის ერექციას, რაც საჭიროა  დამაკმაყოფილებელი სქესობროვი აქტის ჩასატარებლად. ერქციულმა დისფუნქციამ შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც მამაკაცის ფსიქიკას, ასევე ზეგავლენა იქონიოს მისი და მისი პარტნიორის ცხოვრების ხარისხზე.   ეპიდემიოლოგია ეპიდემიოლოგიური მონაცემები მიუთითებს ერექციული დისფუნქციის მაღალი ავადობის მაჩვენებელზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მათ შორის არის მასაჩუსეტსის მამაკაცთა  კვლევის ინსტიტუტი, რომელმაც გამოაქვეყნა  მონაცემი, რომ 40-70წ-მდე ასაკის ბოსტონელ მამაკაცებში საშუალო ავადობა არის 52%, ხოლო პროპორციულად სპეციფიური გავრცელება მსუბუქ, საშუალო და სრული ერექციული დისფუნქციების ჯგუფებს შორის შესაბამისად არის: 17,2; 25,2; 9,6% რისკ-ფაქტორები არსებობს ერექციული დისფუნქციის მოდიფიცირებადი და არამოდიფიცირებადი რისკ-ფაქტორები, კარდიოვასკულურ დაავადებებთან ერთად(სიმქსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, დისლიპიდემია, მეტაბოლური სინდრომი, უმოძრაო ცხოვრების წესი, მწეველობა, არსებობს ერექციული დისფუნქციის კავშირი ასაკთან, შაქრიანი დიაბეტის  ანამნეზთან, სხეულის მასის ინდექსთან, ძილის ობსტრუქციულ აპნოესთან, ჰიპერჰომოცისტეინემიასთან და ასევე ღვიძლის ქრონიკული დაზიანებით მიმდინარეBჰეპატიტთან, ასევე არსებობს კავშირი ერექციული დისფუნქციის სტატუსსა დაDვიტამინის დეფიციტს შორის. კვლევებმა აჩვენეს მტკიცებულებები, რომ ცხოვრების წესის ცვლილებამ და ფარმაკოთერაპიამ, კარდიოვასკულური დაავადებების რისკების შემცირებით შესაძლებელია გააუმჯობესოს იმ პაციენტთა სქესობრივი ფუნქცია, რომელთაც აქვთ ერექციული პრობლემები. ეპიდემიოლოგიური კვლევებით არსებობს კავშირი ქვემო საშარდე გზების სიმპტომებს(პროსტატის ჰიპერპლაზია) და ერექციულ დისფუნქციას შორის. სხვა ტიპის მოულოდნელ, პოტენციურ რისკ-ფაქტორებს მიეკუთვნება: ფსორიაზი, მაანკილოზებელი სპონდილიტი, ღვიძლის გაცხიმოვნება, ქრონიკული პერიოდონტიტი, ღია კუთხოვანი გლაუკომა, და პროსტატის ტრანსრექტალური ბიოფსია. პათოფიზიოლოგია პათოფიზიოლოგიური თვალსაზრისით ერექციული დისფუნქცია შესაძლებელია იყოს: სისხლძარღვოვანი მწეველობა რეგულარული ფიზიკური დატვირთვის არქონა სიმსუქნე კარდიოვასკულური დაავადებები პირველი და მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი რადიკალური პროსტატექტომია და სხივური თერაპია   ნეიროგენული(ცენტრალური) ნეიროდეგენერაციული დაავადებები ზურგის ტვინის ტრავმა და მისი დაავადებები ინსულტი ნეიროგენული(პერიფერიული) პირველი და მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტი ღვიძლის და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა პოლინეიროპათია მენჯის ქირურგია და სხივური თერაპია ურეთრის ქირურგია ანატომიურ-სტრუქტურული ჰიპოსპადია, ეპისპადია, მიკროპენისი ფიმოზი პეირონის დაავადება ასოს კიბო ჰორმონალური შაქრიანი დიაბეტი, მეტაბოლური სინდრომი ჰიპოგონადიზმი ჰიპერპროლაქტინემია ჰიპერ და ჰიპოთირეოიდიზმი ჰიპერ და ჰიპოკორტიზოლიზმი(კუშინგის დაავადება) პანჰიპოპიტუიტარიზმი შერეული პათფიზიოლოგიური გზები ქრონიკული სისტემური დაავადებები(შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია, მეტაბოლური სინდრომი, თირკმლის და ღვიძლის ქრონიკული დაავადება, ჰიერჰომოცისტეინემია, ძილის ობსტუქციული აპნოე ფსორიაზი, მაანკილოზებელი სპონდილიტი, ღიაკუთხოვანი გლაუკომა იატროგენული(პროსტატის ტრანრექტალური ბიოფსია) პრეპარატდამოკიდებული ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები ანტიდეპრესანტები ნეიროლეპტიკები ანტიანდროგენები ნარკოტიკული საშუალებები ფსიქოგენური ტრავმული(ასოს და მენჯის მოტეხილობები)   რადიკალური პროსტატექტომიის, სხივური და ბრაქითერაპიის შემდგომი ერექციული დისფუნქცია ნებისმიერი ტიპის(ღია, ლაპაროსკოპიული და რობოტული) რადიკალური პროსტატექტომია ფართოდ გამოიყენება მთელს მსოფლიოში იმ პაციენტებთან, რომელთაც აქვთ კლინიკურად ლოკალიზებული პროსტატის კიბო და მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძივობა არის მინიმუმ 10 წელი კვლევებმა აჩვენს რომ რადიკალური პროსტატექტომიის შემდგომ პაციენტების 25-75% აქვს ერექციული დისფუნქცია, ქირურგიული ტექნიკის ტიპის მიუხედავად. სისტემურმა მიმოხილვებმა აჩვენეს რობოტასისტირებადი რადიკალური პროსტატექტომიის მნიშნელოვანი უპირატესობა ღია პროსტატექტომიასთან შედარებით(პოტენციის 12 თვიანი ზრდის კუთხით) თუმცა ოპერაციამდე არსებული პოტენცია არის მთავარი ფაქტორი ოპერაციის შემდგომ პოტენციის აღდგენის მხრივ, შესაბამისად პაციენტები, რომლებიც ითვლებიან ნერვ-დამზოგველი რადიკალური პროსტატექტომიის ჩატარების კანდიდატებად, ოპერაციემდე უნდა იყვნენ იდეალური პოტენციის მქონენი. ერექციული დისფუნქცია მჭიდრო კავშირშია ასევე სხივური თერაპიის და ბრახითერაპიის შემდგომ პერიოდთან, მექანიზმები, რომელითაც გამოწვეულია ერექციული დისფუნქცია არის: ნეიროვასკულური წნულების დაზიანება, ასოს სისხლძარღვების და კავერნოზული ქსოვილების დაზიანება. პროსტატის კიბოს ალტერნატიული მკურნალობის ტიპები როგორიც არის კრიოტერაპია და მაღალი ინტენსივობის ფოკუსირებული ულტრაბგერა თანაბრად და მეტად იწვევენ ერექციულ დისფუნქციას ქირურგიულ და სხივურ თერაპიასთან შედარებით.   ერექციული დისფუნქციის კლასიფიკაცია ერექციული დისფუნქცია ეტიოლოგიის მიხედვით ჩვეულებრივ კლასიფიცირდება 3 კატეგორიად: პირველადი ორგანული  პირველადი ფსიქოგენური  შერეული     დიაგნოსტიკური შეფასება პირველი ნაბიჯი, რომ შეფასდეს ერექციული დისფუნქცია საჭიროა დეტალური სამედიცინო და სექსუალური ანამნეზის შეკრება პაციენტიდან და თუ შესაძლებელია მისი პარტნიორიდან სქესობრივი ანამნეზი უნდა შეიცავდეს შემდგომ დეტალებს:  სექსუალური ორიენტაცია,  ემოციური სტატუსი  აქტის წამოწყების და ხანგრძლივობის პრობლემები  პარტნიორის სქესობრივი ჯანმრთელობის სტატუსი დილის ერექცია ეაკულაციის და ორგაზმის პრობლემები შეფასებისთვის გამოიყენება სპეციალური კითხვარი (IIEF) პარალელურად შეფასებული და  გამოკვლეული უნდა იყოს ჰიპოგონადისმის და პროსტატის ჰიპერპლაზიის არსეობა ფიზიკალური გასინჯვა ფიზიკალური გასინჯვით შესაძლებელია გამოვლინდეს:  პეირონის დაავადება  გენიტალიების კიბოსწინარე და სიმსივნური დაზიანებები ჰიპოგონადიზმი არტერიული წნევის განსაზღვრა BMI განსაზღვრა     ლაბორატორიული კვლევები გლუკოზის განსაზღვრა ლიპიდური პროფილის განსაზღვრა საერთო ტესტოსტერონის განსაღვრა   დამატებით კვლევებში შეიძლება გაკეთდეს PSA საერთო პროლაქტინი მალუთეინიზებელი ჰორმონი P.S.ჩატარებული ფიზიკალური გასინჯვის და ლაბორატორიული შეფასების მიუხედავად მამაკაცთა უმეტესობაში რომელთაც აქვთ ერექციული დისფუნქცია ვერ ვლინდება ზუსტი დიაგნოზი, თუმცა ეს არის შესაძლებლობა რათა მოხდეს კრიტიკული და მნიშვნელოვანი თანმხლები დაავადების იდენტიფიცირება.   კარდიოვასკულური სისტემა და სქესობრივი აქტივობა როგორც პაციენტი რისკის ქვეშ, კარდიოვასკულური რისკები იყოფა 3 ჯგუფად: 1.დაბალი რისკ ჯგუფი პაციენტები, რომლებიც არ საჭიროებენ კარდიოლოგიურ გამოკვლევას სქესობრივი დისფუნქციის დიაგნოსტირების ან მკურნალობის დაწყებამდე 2.საშუალო და განუსაზღვრელი რისკ ჯგუფი პაციენტები, რომელთაც აქვთ დაუზუსტებელი კარდიალური მდგომარეობა და საჭირეობენ სპეციალიზირებულ შეფასებას სქესობრივი აქტივობის განახლებამდე, ზოგიერთ შემთხვევაშ საჭიროა კარდიოლოგის კონსულტაცია. მაღალი რისკ ჯგუფი პაციენტები, რომელთაც აქვთ საკმარისად მწვავე და არასტაბილური კარდიული მდგომარეობა სექსუალური აქტივობისთვის და საჭიროებენ კარდიოლოგიურ მკურნალობას სქესობრივი აქტივობის განახლებამდე.   სპეციალიზირებული დიაგნოსტიკური კვლევები ღამის ერექციების და ასოს რიგიდულობის შეფასება 2 სხვადასხვა ღამეს ინტრაკავერნოზული ინექციის ტესტი ასოს დუპლექს სკანირება არტერიოგრაფია და დინამიურ-ინფუზიური კავერნოზომეტრია ან კავერნოზოგრაფია პაციენტის ფსიქიატრიული შეფასება ჰიპოსპადიის და პეირონის დაავადების გამოვლენა და შემდგომ მისი კორეგირება   დაავადების მართვა და მკურნალობა პირველ რიგში საჭიროა მოხდეს ერექციული დისფუნქციის შექცევადი რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირება და ცხოვრების წესის შეცვლა აუცილებლად მკურნალობის დაწყებამდე თანმხლები დაავადებების მართვა როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი და არტერიული ჰიპერტენზია. ერქციული დისფუნქციის მკურნალობა რადიკალური პროსტატექტომიის შემდეგ აღსანიშნავია, რომ პაციენტებზე, რომელთაც ჩაუტარდათ რადიკალური პროსტატექტომია ნაკლებად შედეგიანია ფოსფოდიესთერაზა 5ინფიბიტორები, მიუხედავად ამისა ეს პრეპარატები ითვლებიან პირველი რიგისმურნალობად პაციენტებში, რომელთაც ჩაუტარდათ ნერვ-დამზოგველი რადიკალური პროსტატექტომია ნებისმიერი ქირურგიულლი ტექნიკის გამოყენებით, გამომდინარე აქედან პაციენტის ასაკი და ნერვ-დამზოგველი ტექნიკის ხარისხი წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორებს ოპერაციის შემდგომ ერექციის შენარჩუნებისთვის, სილდენაფილის ეფექტურობის და სენსიტიურიბის ხარისხი ნერვ-დამზოგველი რადიკალური პროსტატექტომიის შემდგომ არის 35-დან 75%-მდე და 0-დან 15 %-მდე არანერვდამზოგველი ოპერაციის შემდგომ. მეორე და მესამე რიგის თერაპიას რადიკალური პროსტატექტომიის შემდგომ მიეკუთვმება შესაბამისად: ინტრაკავერნოზული ინექციებიდა ასოს იმპლანტი   ჰორმონული მიზეზების მკურნალობა პირველადი და მეორადი ჰიპოგონადიზმის გამო. მანამ სანამ მოხდება ტესტოსტერონის ჩანაცვლებითი თერაპია საჭიროა გაკეთდეს შემდგომი კვლევები:   დიგიტალურ-რექტალური გასიჯვა PSAსაერთო ტესტოსტერონით მკურნალობა უკუნაჩვენებია პაციენტებში პროსტატის კიბოს ანამნეზი   პოსტტრავმული, არტერიოგენული ერექციული დისფუნქცია ახალგაზრდა პაციენტებში. მენჯის და შორისის ტრავმის მქონე ახალგაზრდა პაციენტებს, ასოს ქირურგიული რევასკულიზაციის შედეგად 60-80% შემთხვევებში აქვთ წარმატების გრძელვადიანი ხარისხი, კორპორალური ვენო-ოკლუზიური დისფუნქციი შემთხვევაში ზემოაღნიშნული რეკონსტრუქციული ქირურგიული ჩარვა უკუნაჩვენებია   ფსიქოლოგიური კონსულტირება და მკურნალობა       პირველი რიგის მკურნალობა პერორალური გამოყენების მედიკამენტები სილდენაფილიჩაშვებული იქნა გამოყენაბაში 1998 წელს. გამოიყენება შემდეგი დოზებით: 25, 50 და 100მგ, რეკომენდებულ საწყის დოზას წარმოადგენს 50მგ სილდენაფილი, რომელიც ადაპტირებული უნდა იყოს პაციენტის წამლისადმი მგრძონობელობას და წამლის გვერდით ეფექტთან. სილდანაფილი ეფექტური და ქმედითია მისი გამოყენებიდან 30-60 წუთის შემდეგ, მისი ეფექტურობა მცირდება მძიმე და ცხიმიანი საკვების მიღებასთან დაკავშირებული შენელბული აბსორბციის გამო. წამლის ეფექტურობამ შესაძლებელი გასტანოს 12-საათზე მეტხანს. კლინიკური კვლევებით დადგენილია, რომ სილდენაფილი მნიშვნელოვანად აუმჯობესებს პაციენტთთა ქულებს შემდგომ კითხვარებში: IIEF, SEP2, SEP3, General Assessment Questionnaire (GAQ) ტადალაფილი ტადალაფილი ლიცენზირებული იქნა სამკურნალო საშუალებად 2003 წელს, ეფექტურoბას იჩენს გამოყენებიდან 30 წუთის შემდეგ, ხოლო მაქსიმალურ ეფექტს ავლენს მიღებიდან 2საათის შემდეგ, აღნიშნული ეფექტი შესაძლებელია შენარჩუნდეს 36 სთ-ის განმავლობაში და საკვები არ ახდენს გავლენას მის შეწოვაზე, ტადალაფილის ეფექტურობა დადასტურებულია პოსტმარკეტინგული კვლევებით, მისი ეფექტურობა დადგენილია ერექციული დისფუნქციის პაციენტთა თითქმის ყველა სუბჯგუფში და ასევე ერექციული დისფუნქციის ძნელად სამკურნალებელ სუბჯგუფებშიც(შაქრიანი დიაბეტი), ტადალაფილის ყოველდღიული მიღება ასევე ნებადართულია პაციენტებში დიაგნოზით პროსტატის ჰიპერპლაზია   ვარდენაფილი ვარდენაფილი შემოვიდა გაყიდვაშ 2003 წლიდან, ეფექტური მიღებიდან 30 წუთის შემდეგ, მისი ეფექტი მცირდება მძიმე და ცხიმიანი საკვების მიღების შემთხვევაში, არსებობს 5, 10, 20 მგ-იანი დოზები, რეკომენდებულ საწყის დოზას წარმოადგენს 10მგ ვარდენაფილი. ავანაფილი ავანაფილი არის მაღალსელექტიური ფოსფოდიესთერაზა5 ინჰიბიტორი, რომელიც პირველად გაიყიდა 2013 წელს, ავანაფილს გააჩნია ფოსფოდიესთერაზა 5 ინჰიბიციის მაღალი კოეფიციენტი სხვა პრეპარატებთან შედარებით, გამოდის 50, 100 და 200მგ დოზებით, რეკომენდებულ საწყის დოზას წარმოადგენს 100მგ ავანაფილი და მისი მიღება ხდება სქესბრივ კონტაქტამდე 15-30 წთ-ით ადრე. არჩევანის გაკეთება სხვადასხვა სახის ფოსფოდიესთერა5 ინჰიბიტოერებს შორის   დღესდღეობით არ არსებობს მტკიცებულება და კლინიკური კვლევები სხვდასხვა სახის ფოსფოდიესთერაზა5 ინჰიბიტორებს შორის უპირატესობის მისანიჭებლად, პრეპარატის არჩევანი დამოკიდებულია სქესობრივი აქტის სიხშირესა და პაციენტის პირად გამოცდილებაზე, პაციენტმა უნდა იცოდეს კონკრეტული მედიკამენტის ხანმოკლე თუ გახანგრძლევებული ეფექტის და მათი ნაკლოვანებების შესახებ. უსაფრთხოების საკითხები ფოსფოდიესთერზე 5 ინჰიბიტორები გამოყენება წინააღმდეგ ნაჩვენებია შემდგომ სიტუაციებში 1.პაციენტებში რომელთაც ჰქონდათ მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი და სიცოცლისთვის საშიში არითმია ბოლო 6 თვის განმავლობაში. 2.პაციენტებში მოსვენების ჰიპო ან ჰიპერტენზიით 3.პაცინეტებში არასტაბიული სტენოკარდიით და გულის უკმარისობით     პირველი რიგის მკურნალობის საშუალებებს მიეკუთვნება ასევე: 1.ვაკუუმ ერექციის მოწყობილობა-რომელიც უზრუნველყოფს კავერნოზულ სხეულში პასიურად სისხლის შეგუბებას, მომჭერი რგოლის მეშვეობით, რომელიც თავსდება ასოს ფუძესთან. 2.ადგილობრივი და ინტრაურეთრული გამოყენების ალპროსტადილი-ვაზოაქტიური აგენტი. 3.დარტყმით-ტალღოვანი თერაპია-გამოიყენება დაბალი ინტენსივობის ექსტრაკორპორალური დარტყმითი ტალღები, რომელიც მზარდად გამოიყენება ბოლო 10წლის განმავლობაში ერექციული დისფუნქციის სამკურნალოდ.   მეორე რიგის მკურნალობა მეორე რიგის მკურნალობას მიეკუთვნება ინტრაკავერნზოული ალპროსტადილის ინექციები. მესამე რიგის თერაპია: ასოს პროთეზირება.                            

 • პირველად საქართველოში ჩვენს კლინიკაში გაკეთდა პარათიროიდული ადენომის ძალიან იშვიათი და რთული შემთხვევის ამოკვეთა თორაკოსკოპიით ანუ პრაქტიკულად არატრავმული მეთოდით.  45 წლის პაციენტს პარათიროიდული ჯირკვლის ადენომა აორტის რკალის დონეზე ჰქონდა განლაგებული, რაც პაციენტთა მხოლოდ 2-6 %-ში გვხვდება. ამ დაავადებას აქვს მძიმე სიმპტომები: ოფლიანობა, ძლიერი სისუსტე, ტკივილი ძვლებში, მოძრაობის შეზღუდვა, წონაში კლება, გახშირებული შარდვა და ყაბზობა, მოტეხილობები. ადენომის იშვიათი მდებარეობა ქირურგიულ ჩარევას და შემდგომ გამოჯანმრთელებას კიდევ უფრო ართულებდა. წინასაოპერაციო კვლევები და მომზადება პაციენტს კლინიკის მთავარმა ენდოკრინოლოგმა ლიკა პერტაიამ ჩაუტარა. ოპერაცია გააკეთა ენდოკრინული ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელმა ბაკურ არაბულმა, რომელსაც მეთვალყურეობას უწევდა კლინიკის მთავარი თორაკალური ქირურგი დავით გიორგაძე. თორაკოსკოპიით, ანუ მცირე ინვაზიური მეთოდით ადენომის ამოკვეთამ პაციენტს აარიდა მკერდის ძვლის ან ნეკნთაშორის ჭრილობით მძიმე და ტრავმული ჩარევა, რასაც ხანგრძლივი და სარისკო რეაბილიტაცია დასჭირდებოდა. პაციენტი 2 დღეში გაეწერა კლინიკიდან და ამბულატორიულად მკურანლობს ანთების საწინააღმდეგო და კალციუმის შემავსებელი მედიკამენტებით. ვულოცავთ ბაკურ არაბულს და მთელს გუნდს რთული ოპერაციის წარმატებით ჩატარებას, ხოლო ჩვენს ყველა პაციენტს მალე გამოჯანმრთელებას ვუსურვებთ!    

 • საკვერცხის კისტა - საკვერცხის კისტოზური წარმონაქმნი (სითხის დაგროვება, რომელიც გარემოცულია  გარსით).  კისტების უმრავლესობა კეთილთვისებიანია. ცისტები ძირითადად რეპროდუქტიულ ასაკში მყოფ ქალებს უვითარდებათ. საკვერცხის კისტების ორი ტიპი არსებობს: ფუნქციური კისტები – ყველაზე ხშირი ტიპი. როგორც წესი, მენსტრუალური ციკლის ნაწილია და არ საჭიროების მკურნალობას. პათოლოგიური კისტები – ამ ტიპის ცისტები შეიძლება იყოს როგორც კეთილთვისებიანი (ენდომეტროიდული, ლუთეინური, დერმოიდული,საკვერცხის ფიბრომა), ასევე ავთვისებიანი. საკვერცხის კისტის სიმპტომები: საკვერცხის კისტა ხშირად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და მისი აღმოჩენა ულტრაბგერით კვლევაზე ხდება. საკვერცხის კისტისთვის  დამახასიათებელი სიმპტომებია: ტკივილი მუცლის ქვედა მიდამოში, რომელიც შეიძლება იყოს მუდმივი ან პერიოდულად ყრუ ხასიათის და შეიძლება გადაეცემოდეს წელის არეში; არარეგულარული, მტკივნეული, ჭარბი ან შემცირებული მენსტრუაცია; ტკივილი სქესობრივი აქტის დრო ; ტკივილი შარდვის და  დეფეკაციის დროს; მუცლის შებერილობა, შეშუპება ან სიმძიმის შეგრძნება; ჰორმონული დარღვევები – ზოგჯერ სხეული იწყებს ჰორმონებს ჭარბად გამოყოფას, რომლის გამოც ჩნდება ცვლიელებები სარძევე ჯირკვლის ქსოვილში ან/და ჭარბთმიანობა გართულებები: შემოგრეხა –  კისტა შეიძლება შემოიგრიხოს. შედეგად ირღვევა საკვერცხის სისხლით მომარაგება, რაც მუცლის ქვედა ნაწილში ძლიერ ტკივილს იწვევს. აპოპლექსია-გასკდომა – საკვერცხის კისტის გასკდომისას პაციენტს აღენიშნება უეცარი, ძლიერი ტკივილი. გასკდომას შეიძლება ახლდეს სისხლდენაც. საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე – იშვიათად საკვერცხის კისტა კიბოს საწყისია. საკვერცხის კისტის დიაგნოსტიკა: გინეკოლოგის კონსულტაცია; ულტრაბგერითი კვლევა; კომპიუტერული ტომოგრაფია, მრტ; სისხლის ტესტები – ონკო-მარკერი CA-125, ჰორმონული სტატუსის განსაზღვრა. მკურნალობის მეთოდები: 1.დინამიკაში კონტროლი (ფუნქციური კისტების შემთხვევაში) რეპროდუქცული ასაკი უსიმპტომო მთლიანად კისტური კომპონენტი ცისტის ზომა 2სმ-დან 5სმ-მდე დიამეტრი. მედიკამენტოზური მკურნალობა ქირურგიული მკურნალობა (მცირეინვაზიური-ლაპაროსკოპიული მიდგომით) იმ შემთხვევაში, თუ: კისტა არ გაქრა რამდენიმე ციკლის შემდეგ; არ ექვემდებარება მედიკამენტოზურ მკურნალობას იზრდება ზომაში; ულტრაბგერით კვლევაზე საეჭვოდ გამოიყურება (კისტური კომპონენტის ფონზე შეიცავს ქსოვილოვან კომპონენტს).  

 • ჩვენს კლინიკაში 20 წლის მამაკაცს სათესლე პარკის ავთვისებიანი სიმსივნის გამო ჩაუტარდა ორ ეტაპად ოპერაციული მკურნალობა. სიმსივნის მეტასტაზები გავრცელებული იყო რეტროპერიტონეულ ლიმფურ კვანძებში. პირველ ეტაპზე  ჩატარდა ოპერაცია – ორხფუნიკულექტომია,  შემდგომ ეტაპზე შესრულდა ოპერაცია – რეტროპერიტონეალური ლიმფადენექტომია, თირკმლის ვენის კიდითი რეზექცია და  შარდსაწვეთის ზედა მესამედის რეზექცია სიმსივნის ინვაზიის გამო და ურეთერო–ურეთეროსტომია სტენტზე. ოპერაციას უძღვებოდა ჩვენი კლინიკის უროლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი გიორგი ადეიშვილი.

 • Впервые в в Грузии в клинике Консилиум Медулла была внедрена иновационная процедура лечения рака- HIPEC. HIPEC это гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия, во время которой химиотерапевтический препарат, нагретый до 43 ° воздействует на повреждённый раком участок. Прямое воздействие нагретого лекарства вызывает денатурацию белков и деградацию ракового образования. 6 декабря первая процедура HIPEC была выполнена для 68-летней женщины, у которой год назад был диагностирован рак яичников. У пациента уже была удалена матка, яичники и она прошла 14 курсов химиотерапии. В нашей клинике диагностика показала, что метастазы распространилось в брюшине и в капсуле печени. Хирурги Консилиум Медулла Давид Карсимашвили и Зураб Зедгинидзе провели перитонуэктомию и очистили от метастазов капсулу печени. После чего нагревшый до 43˚ препарат Цисплатан циркулировал в брюшной полости в течение 60 минут. Операция прошла без осложнений. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы. Для успешного внедрения HIPEC большой вклад внёс многолетний партнёр нашей клиники итальянский профессор Джанлуиджи Мелотти. Процедура непосредственно проводилась с участием команды итальянских специалистов.  

 • Урологический отдел предлагает лечение почечнокаменных болезней новейшим методом. Этот метод – литотрипсия дистанционным ударом, проводится под визуальным контролем и продолжается в среднем один час. Процедура является не инвазивной, малотравматичной, фактически безболезненной, высокоэффективной (эффективность достигает 97%) и не требует помещения в стационар, так как через один-два часа после процедуры пациент уходит домой. Показания Показаниями проведения процедуры являются образования камней от 0,5 до 2,5 см и почечная колика. Подготовка пациента Специальная подготовка пациента до процедуры не требуется. При наличии воспалительных процессов до процедуры проводится антибиотикотерапия, инфузионная терапия, пациенту даются витамины и те препараты, которые способствуют улучшению микроциркуляции крови в почках. Все это дает возможность подготовки почек, снижает вероятность осложнений и ускоряет реабилитацию. В случае необходимости пациенту проводится стентирование мочеточника. Дистанционная литотрипсия имеет следующие типы противопоказаний: Технические: уратные камни, деформации позвоночника и опорно-двигательной системы, ожирение 3-4 степени. Общесоматические: коагулопатии, прием антикоагулянтов, менструация, любые острые и гнойные воспалительные процессы, патология желудочно-кишечного тракта в период обострения, нарушение функций сердца (мерцающая аритмия, искусственный регулятор ритма, сердечная и легочная недостаточность), другие сопутствующие заболевания в декомпенсированной стадии, беременность. Урологические: опухоль почек и кавернозный туберкулез почек, острый инфекционный процесс мочевых путей, снижение функций почек более чем на 50%. Возможные осложнения процедуры: Гематома почки Гематурия Обструкция мочевыделительных путей Частое мочеиспускание Боли и рези при мочеиспускании Постпроцедурная реабилитация: Спазмолитик, анальгетик Антибиотик Обильный прием жидкости Будьте здоровы!

 • Замечательная акция бесплатного обследования! До конца этого года!Если вы прописаны в Тбилиси, (поскольку, наша клиника находится в Тбилиси), вам предоставляется возможность провести бесплатные диагностические обследования в рамках текущей программы скрининга, поддерживаемой мэрией Тбилиси. (Аналогичные акции проводятся и в других регионах, звоните в Национальный скрининг-центр (32) 220 35 35 ). 1. Обследование шейки матки у женщин 25-60 лет:PAP-тест (осмотр шейки матки и мазок)
 Кольпоскопия (микроскопическое обследование шейки матки) и гистоморфологические исследования в случае обнаружения опухоли.
 2. Исследование предстательной железы у мужчин в возрасте от 50 до 70 лет, что подразумевает:
PSA-тесты (исследование антигена рака предстательной железы)
Если пациент сочтет нужным, наша клиника предоставляет бесплатную консультацию уролога.
 3. Обследование рака толстой кишки у женщин и мужчин в возрасте 50-70 лет:
Тест-FOBT (тест скрытого кровотечения)
В случае обнаружения патологии биопсия и колоноскопия и гистоморфологическoe исследованиe.
 4. Обследование щитовидной железы у женщин в возрасте 25-70 лет:
Ультразвуковое обследование, 
консультация эндокринологов, 
анализ гормона TSH, 
В случае необходимости биопсия и цитологическoe исследованиe.
В случае выявления рака последующий мониторинг заболевания. Звоните и записывайтесь:- 032 2 122 002Мы работаем каждый день, кроме выходных, с 10 до 17 часов.Адрес: ул. А. Политковской 6г.

 • В урологическом отделе нашей клиники была проведена сложнейшая и довольно масштабная операция. У 65-летнего мужчины с диагнозом злокачественной опухоли (pT4aN1M0,4-ая стадия) потребовалось вырезать несколько органов и лимфатических узлов. В частности, была проведена радикальная простатэктомия, правосторонняя нефрэктомия, вырезание продольных лимфатических узлов аорты и малого таза и левосторонняя уретерокутанеостомия (создание наружного свища мочеточника путем выведения дистального отдела мочеточника в рану и подшивания его слизистой оболочки к коже). Операция прошла без осложнений и пациент выписался домой. Операция проводилась под руководством заведующего урологическим отделом клиники «Консилиум Медулла» Георги Адеишвили.

 • Ревматологический центр нашей клиники провел презентацию для коллектива руставской клиники «Гигия» (#2 поликлиника). Давид Табагари, основатель «Concilium Medula», рассказал об основных принципах и профессиональных ценностях клиники, объяснил важность клинических исследований, проведённых по международным стандартам для качественного лечения и профессионализма врачей. Ревматологи Нино Кипароидзе, Лана Лагвилава и Ана Чочия представили презентацию GCP-хорошей клинической практики, которая основана на международных стандартах и по которым в настоящее время, в нашей клинике проходят несколько ревматологических исследований. Консилиум Медулла и Хигия планируют начать тесное сотрудничество в ближайшем будущем. А именно, обмен ведущими специалистами и курсы и тренинги по повышению квалификации.

 • За последнее десятилетие в ведущих мировых клиниках широко внедрено эндо-видео-хирургическое лечение, что подразумевает т. н. «бескровную операцию» без большого разреза. Такие операции характеризуются меньшей хирургической травмой и дают возможность пациенту в короткий срок выписаться из стационара. По указанной методологии операции в основном проводятся в брюшной полости. Хотя за последний период также успешно практикуется хирургическое вмешательство подобного типа на органы грудной клетки – образования на лёгких и средостения. Клиника «Консилиум Медулла» является одним из первых медицинских учреждений в Грузии, где проводятся эндо-видео- хирургические вмешательства в области грудной клетки, т. е. торакоскопические операции. Операциипроводит в основном профессор Давид Гиоргадзе, руководитель хирургического направления клиники «Консилиум Медулла». Операция торакоскопическим методом в Грузии впервые была проведена в нашей клинике пациенту с диагнозом миастения. Миастению, по другому мышечную слабость, затруднение дыхания и глотания вызывает опухоль тимуса (вилочковая железа). Удаление такой опухоли производилось только разрезом грудной кости, т. е. открытым способом, что является довольнотравматической операцией и пациенту требовалось несколько недель на реабилитацию. Вследствие же торакоскопической тимэктомии наш пациент уже на третий день оставил клинику. Совсем недавно в нашей клинике также была проведена вторая уникальная торакоскопическая операция. На этот раз молодой женщине без торакотомии вырезали невриному – опухолевое образование в верхней части средостения. Пациентка на третий день выписалась из клиники выздоровевшая и без косметических недостатков.Вылеченные торакоскопией почти год назад пациенты чувствуют себя хорошо и даже пишут благодарственные письма Давиду Гиоргадзе и Бакури Арабули.       Снимок невриномы сделанный на компьютерном томографе.                  

 • Недавно наша клиника приобрела устройство нейромониторинга, которое будет использовано для обеспечения безопасности блуждающего и возвратного нерва во время хирургических операций на щитовидные и околоушные железы.   В частности, для предотвращения медицинских ошибок во время хирургической процедуры устройство пускает предупреждающий сигнал и указывает хирургу как правильно продолжить операцию, чтобы предотвратить повреждение нервов и, следовательно, уменьшить риск осложнений - потеря голоса, ухудшение функции глотания и дыхания. Тренинг на использование аппарата нейромониторинга проводил представитель американской компании Inomed Игорь Куперман.

 • Среди имеющихся в медицинской сфере проблем одной из значительных является недостаточная квалификация среднего медицинского персонала. В Грузии действует программа бакалавриата для медсестер, хотя из-за недостаточного количества желающих, на нашем медицинском рынке наблюдается острый дефицит квалифицированных медсестер. Грузинские медсестры лишены возможности знакомиться с современной профильной литературой по той простой причине, что на грузинском языке такая литература не существует. Поэтому клиника «Консилиум Медулла» решила сама проявлять заботу о квалификации медсестер. С целью урегулирования этой проблемы в клинике в чрезвычайном порядке создан тренинг-курс для медсестер. Данный курс имеет два модуля: Общий курс для медсестер Онкологический курс для медсестер Руководителем курса является тренер курса для медсестер PFID и лектор школы здравоохранения Университета Грузии Тамар Салия. Хотя в Грузии и существуют аналоги общего курса для медсестер, но в то же самое время онкологический курс для медсестер в отдельности преподается только в нашей клинике. В тренингах онкологических медсестер используются авторские учебники в последних редакциях Марты Лангхорн, Джаннет Фальтон и Ширли Отто. Тренинги проводятся два раза в месяц, по субботам. Продолжительность тренинга составляет 4 часа и охватывает как теоретическую, так и практическую части. Оценка знаний производится на основе тестирования. Таким путем медсестры нашей клиники получают непрерывное медицинское образование и знакомятся с современными стандартами ухода за пациентами. Примечательно, что план обучения каждой медсестры разрабатывается в индивидуальном порядке. 

 • ანთებითი პროცესის განვითარების მცირე რისკი: • ხელის ფუნქციის შენარჩუნება• ხანმოკლე დრენაჟი• პოსტოპერაციული თერაპიის უკეთესი შედეგი• ნაკლები პოსტოპერაციული ტკივილი• გადარჩენის მაღალი მაჩვენებელი• ხანმოკლე ჰოსპიტალიზაცია• ნაკლები ხარჯი• სწრაფი დაბრუნება აქტიურ ცხოვრებაში ეს არის ჩამონათვალი თორაკოსკოპიული ქირურგიით ფილტვის კიბოს ადრეულ სტადიაზე მკურნალობის უპირტესობებისა, რომლის შესახებ იტალიელმა ქირურგმა დოქტორმა პიერჯიორჯიო სოლიმ ჩვენს კლინიკაში ლექცია წაიკითხა. უკვე 4 წელი გავიდა, რაც პირველად საქართველოში “კონსილიუმ მედულას” წამყვანმა ქირურგმა დავით გიორგაძემ თორაკოსოპია ჩვენს კლინიკაში დანერგა და არაერთი წარმატებული ოპერაციაც შეასრულა.  ე.წ VATS (video assisted thoracoscopic surgery), ანუ თორაკოსკოპული ქირურგია ვიდეოს დახმარებით პირველად 1991 წელს, იტალიაში გაკეთდა და ბოლო 10 წლის მანძილზე შთამბეჭდავი ტექნოლოგიური წინსვლა განიცადა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად დაიხვეწა ქირურგიული სტრატეგია, რამაც მცირეინვაზიური ჩარევა გულმკერდის არეში გახადა მოქნილი და გართულების შემთხვევაში რეაგირებისათვის სწრაფად ხელმისაწვდომი.

 • კლინიკა „კონსილიუმ მედულა“ ცნობილი მულტიპროფილური კლინიკაა, რომელმაც საქართველოში, კლინიკური ონკოლოგიის მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტები დაამკვიდრა.

 • По решению администрации нашей клиники для жителей других регионов Грузии мы предлагаем 40% скидку на обследование по тем четырем направлениям, которые в рамках программы тбилисской мэрии проводятся бесплатно.Точнее: 1. Обследование щитовидной железы у женщин в возрасте 25-70 лет: Ультразвуковое обследование, консультация эндокринологов, анализ гормона TSH. В случае необходимости биопсия и цитологическoe исследованиe.В случае выявления рака последующий мониторинг заболевания. 2. Обследование шейки матки у женщин 25-60 лет: PAP-тест (осмотр шейки матки и мазок) Кольпоскопия (микроскопическое обследование шейки матки) и гистоморфологические исследования в случае обнаружения опухоли.3. Исследование предстательной железы у мужчин в возрасте от 50 до 70 лет, что подразумевает: PSA-тесты (исследование антигена рака предстательной железы) Если пациент сочтет нужным, наша клиника предоставляет бесплатную консультацию уролога. 4. Обследование рака толстой кишки у женщин и мужчин в возрасте 50-70 лет: Тест-FOBT (тест скрытого кровотечения) В случае обнаружения патологии биопсия и колоноскопия и гистоморфологическoe исследованиe.Подобная акция бесплатно проводится и в региональных больницах. Для уточнения звоните в Национальный Скрининг-Центр (32) 220 3535. В клинику звоните и записывайтесь:- 032 2 122 002Мы работаем каждый день, кроме воскресенья, с 10 до 17 часов. В субботу с 10 до 14.00 Часов. Адрес: Тбилиси, Сабуртало, ул. А. Политковской 6г.

 • «Консилиум Медулла» продолжает заботиться об улучшении службы медсестер. Очередной тренинг начался с теоретического и практического курса по контролю над инфекцией.          В нашей клинике с новыми методами работы медсестер постоянно знакомятся как новобранцы, так и старый персонал. Квалификация медсестер имеет существенное значение для эффективной деятельности клиники «Консилиум Медулла».

Присоединяйтесь

loading
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

адрес : Тбилиси, ул. А. Политковской 6г
телефон : +995 32 212 20 02
факс : 32 230 45 04
почта : medconsilium@gmail.com

КАРТА