სპინალური გაუტკივარება

რეგიონალური ანუ ზოგადი გაუტკივარების მეთოდებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სპინალურ და პერიდურალურ ანესთეზიას, რომლის დროსაც ხდება  ზურგის ტვინის არეში სხვადასხვა ხანგრძლივობის მოქმედების ანესთეტიკების შეყვანა. ამ გზით მიიღწევა ტკივილის, შეხების და ზოგიერთ შემთხვევაში შეყვანის ადგილიდან ქვევით მოძრაობის დროებითი, რამდენიმე საათიანი გამოთიშვა. სპინალურ ანესთეზიას ზოგ შემთხვევაში ემატება ინტრავენური სედაცია და პაციენტს ოპერაციის დროს სძინავს. სპინალური და პერიდურალური ანესთეზია სულ უფრო ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში და ასევე წარმატებითაა დანერგილი ჩვენს კლინიკაში. 

Contact

Addres: Tbilisi, Politkovskaya str. 6g
Phone: +995 32 212 20 02
Fax: 32 230 45 04
Email: medconsilium@gmail.com

Map