ხარისხის მართვა

  ხარისხის კონტროლის და პაციენტის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი

   ანა ბოლქვაძე

 

 

 

 

 

 

პოლიტიკა:

  • პაციენტის უსაფრთხოებისათვის ყველაზე ეფექტიანი და შედეგიანი სამედიცინო სერვისების მიწოდება.
  •  წამყვანი საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტების დანერგვა.
  • ამერიკული მოდელის შესაბამისი სწავლების ფორმის ჩამოყალიბება - ფაქტებზე დაფუძნებული ანალიზისა და არსებული ცოდნის სწორი და ეფექტიანი გამოყენების გზით.

ამოცანები:

  • კლინიკაში ხარისხის კონტროლის/შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა და ამ სისტემის მოქმედების უზრუნველყოფა.
  • პერსონალის განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის პირობების შექმნა.
  • ხარისხის კონტროლის მეთოდების საჯაროობა და გამჭირვალობა( კლინიკის შიგნით).

ხარისხის მიზნები:

  • სამედიცინო ბიზნესის მართვის, შიდა პროცესების, პროდუქტის ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე მუშაობა.
  • კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
  • პაციენტების და თანამშრომლების კმაყოფილებაზე ორიენტირება.
  • ტრენინგების მხარდაჭერა და პერსონალის მონაწილეობა საერთაშორისო კონგრესებში/სემინარებში/გამოცემებში/კლინიკურ კვლევებში.

დეპარტამენტის სტრუქტურა:

ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიში

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. თბილისი, პოლიტკოვსკაიას 6გ
ტელეფონი: +995 32 212 20 02
ფაქსი: 32 230 45 04
ელ ფოსტა: medconsilium@gmail.com

რუკა